ภัณฑิรา โกมลกิติ.

Africa is not Africa / พริม โกมลกิตติ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บัน, 2562 [2019] - 203 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9786162984891 6162984893


880-05 -- แอฟริกาใต้ (ประเทศ) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

DT1738 / .ภ633 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544