หลี่, เหวยเหวิน.

7 คนสำคัญที่จะเป็นพลังเปลี่ยนชีวิต = [Find the 7 most important persons in your life] / Find the 7 most important persons in your life หลี่เหวยเหวิน เขียน ; รำพรรณ รักศรีอักษร แปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2562 [2019] - 315 หน้า.

แปลจาก: Zhao dui ni ren sheng zhong zui zhong yao de 7 ge ren.

9786161831905 6161831902


880-05 -- มนุษยสัมพันธ์.
880-06 -- ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม.
880-07 -- ความสำเร็จ.

HM1106 / .ห465 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544