วันธรรมศาสตร์สามัคคี 5 พฤศจิกายน 2562 / วันธรรมศาสตร์สามัคคี ครั้งที่ 20 5 พฤศจิกายน 2562 วันธรรมศาสตร์สามัคคี 5 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 20 จัดทำโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมเพื่อนโดม ; บรรณาธิการ กษิดิศ อนันทนาธร. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2562 [2019] - 95 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

งานวันธรรมศาสตร์สามัคคี ครั้งที่ 20 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.

9786164880542 6164880548


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

LG395.ก238 / ว595 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544