ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-

ข้อควรรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ชาญชัย แสวงศักดิ์. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019] - 497 หน้า.

9786162698378 6162698378


880-04 -- การปกครองท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-05 -- การปกครองท้องถิ่น -- ไทย.

KPT2920 / .ช622 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544