เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล.

พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีก / เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล. - กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2561 [2018] - 338 หน้า : ภาพประกอบ.

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค -- กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค -- การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค -- รูปแบบของทำเลที่ตั้ง -- การเลือกทำเลและตำแหน่งที่ตั้ง -- การบริหารพื้นที่และสินค้า -- เทคนิคการนำเสนอสินค้า -- การบริหารความขัดแย้งภายในร้าน -- พฤติกรรมผู้บริโภคกับการเปลี่ยนแปลง -- การบริหารลูกค้าสัมพันธ์.

9786160831043 6160831046


880-04 -- พฤติกรรมผู้บริโภค.
880-05 -- ร้านค้าปลีก.
880-06 -- การขายปลีก.

HF5415.32 / .ห748 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544