เคส, สตีฟ, ค.ศ. 1958-

คลื่นลูกที่สามแห่งยุคอินเทอร์เน็ต / สตีฟ เคส เขียน ; นรา สุภัคโรจน์ แปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2561 [2018] - 192 หน้า : ภาพประกอบ.

แปลจาก: The third wave : an entrepreneur's vision of the future.

9786165156820 6165156827


เคส, สตีฟ, ค.ศ. 1958-


บริษัทอเมริกา ออนไลน์--ประวัติ.


880-07 -- อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต -- สหรัฐอเมริกา -- ประวัติ.
880-08 -- อินเทอร์เน็ต -- แง่สังคม -- สหรัฐอเมริกา.
880-09 -- เทคโนโลยีสารสนเทศ -- แง่สังคม -- สหรัฐอเมริกา.

HD9696.8.ส52 / ค755 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544