จุมพต สายสุนทร.

กฎหมายระหว่างประเทศ = International law. เล่ม 1 / International law จุมพต สายสุนทร. - พิมพ์ครั้งที่ 14. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019] - 442 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 13 2561.

9786162698446 6162698440


880-05 -- กฎหมายระหว่างประเทศ.

KZ3410 / .จ74 2562 ล. 1

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544