จุมพล แดงสกุล, 2525-

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย : กฎหมาย วิชานิติศาสตร์และนิติวิธี / กฎหมาย วิชานิติศาสตร์และนิติวิธี จุมพล แดงสกุล. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019] - 153 หน้า.

9786162698453 6162698459


880-05 -- กฎหมาย -- ไทย.

KPT68 / .จ736 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544