มูราคามิ, ฮารูกิ, ค.ศ. 1949-

เกร็ดความคิดบนก้าววิ่ง / Haruki Murakami เขียน ; นพดล เวชสวัสดิ์ แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - ปทุมธานี : กำมะหยี่, 2562 [2019] - 183 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2552. แปลจาก: What I talk about when i talk about running. c2007.

9786167591988 6167591989


มูราคามิ, ฮารูกิ, ค.ศ. 1949-

PL4209.ม726ฮ46 / 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544