อุดม งามเมืองสกุล, 2518-

ถาม-ตอบ ห้างหุ้นส่วน บริษัท / อุดม งามเมืองสกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขและเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019] - 198 หน้า.

9786162698460 6162698467


880-05 -- กฎหมายบริษัท -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัด.
880-06 -- ห้างหุ้นส่วนจำกัด -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัด.

KPT1045 / .อ723 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544