วุฒินันท์ กันทะเตียน, 2508-

แก่นสาธารณสงเคราะห์ในคัมภีร์พุทธ / วุฒินันท์ กันทะเตียน. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : โครงการการศึกษาแนวทางสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธของคณะสงฆ์ไทย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019] - 95 หน้า : ภาพสีประกอบ. - ชุดความรู้สาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธ ; เล่ม 1 . - ชุดความรู้สาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธ ; เล่ม 1. .

9786163006035 6163006038


880-06 -- พุทธศาสนา -- แง่สังคม.
880-07 -- พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์.
880-08 -- พระในพุทธศาสนา -- ไทย.
880-09 -- พุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม -- ไทย.

BQ4570.ส6 / ว736 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544