นาถนิรันดร์ จันทร์งาม.

หลักพื้นฐานของกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศและการดำเนินการลงทุนระหว่างประเทศ = Fundamentals of international investment law and the making of international investments / Fundamentals of international investment law and the making of international investments นาถนิรันดร์ จันทร์งาม. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2562 [2019] - xx, 456 หน้า.

9786164880573 6164880572


880-05 -- การลงทุน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
880-06 -- การค้าระหว่างประเทศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
880-07 -- การลงทุนของต่างประเทศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
880-08 -- การลงทุน.

K1112 / .น63 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544