ภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม : การรักษาและการป้องกัน = Complications after total knee arthroplasty : treatments and preventions / Complications after total knee arthroplasty : treatments and preventions บรรณาธิการ ปิยะ ปิ่นศรศักดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2562 [2019] - ก-ต, 420 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9786165650410 6165650414


880-04 -- ข้อเข่าเสื่อม -- ศัลยกรรม.
880-05 -- ศัลยกรรมเปลี่ยนข้อเข่า.
880-06 -- ข้อเข่าเทียม.
880-07 -- ภาวะแทรกซ้อนหลังศัลยกรรม -- การรักษา.

WE870 / .ภ656 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544