รายงานข้อเสนอแนะต่อการคุ้มครองผู้ใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะจากการถูกฟ้องคดี / โดย สมาคมนักฎหมายสิทธิมนุษยชน. - กรุงเทพฯ : สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, [2562] [2019] - 55 หน้า : ภาพประกอบ.


880-03 -- เสรีภาพในการชุมนุม -- ไทย.
880-04 -- สิทธิมนุษยชน -- ไทย.

KPT2483 / .ร647 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544