จรัญ ภักดีธนากุล.

กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน จรัญ ภักดีธนากุล. - พิมพ์ครั้งที่ 14, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2562 [2019] - 648 หน้า : ภาพประกอบ.

9786164040632 6164040639


880-06 -- พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT1672 / .จ462 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544