เอื้อน ขุนแก้ว.

การขอจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายล้มละลายโดยสมัครใจของบุคคลธรรมดา = Individual voluntary insolvency petition / Individual voluntary insolvency petition เอื้อน ขุนแก้ว. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2562 [2019] - ก-ง, 62 แผ่น.

เอกสารวิชาการส่วนบุคคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง" รุ่นที่ 23 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562.


880-04 -- ล้มละลาย.
880-05 -- ล้มละลาย -- ไทย.
880-06 -- ล้มละลาย -- สหรัฐอเมริกา.
880-07 -- ล้มละลาย -- อังกฤษ.
880-08 -- ล้มละลาย -- สิงคโปร์.
880-09 -- ล้มละลาย -- อินเดีย.

K1375 / .อ83 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544