ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-

คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป / กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. - พิมพ์ครั้งที่ 21. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020] - 316 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 20, แก้ไขเพิ่มเติม.

9786162698590 6162698599


880-06 -- กฎหมายอาญา -- ไทย.

KPT3800 / .ท565 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544