ขวัญฤทัย พันธุ.

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการทางการแพทย์ทางอายุรกรรม / ขวัญฤทัย พันธุ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019] - 63 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740339069 9740339069


880-05 -- การดูแลด้านการพยาบาล -- วิธีการ.
880-06 -- อายุรศาสตร์.

WY150 / .ข562 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544