ธานี สิงหนาท.

คำอธิบายพยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา / ธานี สิงหนาท. - พิมพ์ครั้งที่ 15, (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับล่าสุด). - [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561 [2018] - 649 หน้า.

หนังสือเล่มนี้อธิบายหลักเกณฑ์ กระบวนการและการพิจารณาของศาล และกรณีศึกษาคดีในลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพยานและหลักฐาน ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา โดยในฉบับนี้ได้เพิ่มเติม ตัวอย่างข้อสอบพยานหลักฐานไว้ด้วย.

9786164553910 6164553911


880-05 -- พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย.
880-06 -- พยานหลักฐานในคดีอาญา -- ไทย.

KPT1672 / .ธ625 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544