อกราวัล, อาเจย์.

จักรกลพยากรณ์ = Prediction machines / Prediction machines Ajay Agrawal, Joshua Gans, Avi Goldfarb ; แปลโดย สรศักดิ์ สุบงกช. - กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2562 [2019] - 333 หน้า : ภาพประกอบ.

แปลจาก: Prediction machines : the simple economics of artificial intelligence. 2018.

1. อารัมภบท : ปัญญาประดิษฐ์ -- 2. ราคาถูก เปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง -- ภาคที่ 1: การพยากรณ์ 3. การพยากรณ์ : ความมหัศจรรย์ของเครื่องจักร -- 4. เหตุผลที่ต้องเรียกเอไอว่า "ปัญญา" -- 5. "ข้อมูล" น้ำมันในโฉมหน้าใหม่ -- 6. การแบ่งสรรแรงงานในรูปแบบใหม่ -- ภาคที่ 2 : การตัดสินใจ 7. แกะห่อการตัดสินใจ -- 8. คุณค่าของดุลพินิจ -- 9. การทำนายคำตัดสิน -- 10. ควบคุมความซับซ้อน -- 11. การตัดสินใจอัตโนมัติ ภาคที่ 3 : เครื่องมือ 12. การทำลายเพื่อสร้างขึ้นใหม่ -- 13. แยกแยะการตัดสินใจ -- 14. ออกแบบงานใหม่ ภาคที่ 4 : ยุทธศาสตร์ 15. เอไอในตำแหน่งผู้บริหาร -- 16. เมื่อเอไอมาเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ -- 17. กลยุทธ์ในการเรียนรู้ -- 18. บริหารความเสี่ยงจากเอไอ -- ภาคที่ 5 : สังคม 19. นอกเหนือจากด้านธุรกิจ.

9786160836475 6160836471


880-04 -- ปัญญาประดิษฐ์ -- แง่เศรษฐกิจ.
880-05 -- การตัดสินใจ -- ระเบียบวิธีทางสถิติ.
880-06 -- พยากรณ์ -- ระเบียบวิธีทางสถิติ.

TA347.ป62 / อ24 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544