แร็ธ, ทอม, ค.ศ. 1975-

เจาะจุดแข็ง 2.0 = Strengths finder 2.0 / Strengths finder 2.0 ทอม แรธ - กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2558 [2015] - vi, 172 หน้า.

แปลจาก: Strengths finder 2.0.

เจาะจุดแข็ง: ยุคต่อไป -- ส่วนที่ I: การค้นหาจุดแข็งของคุณ-บทนำ -- ส่วนที่ II: การใช้จุดแข็งของคุณ -- คุณสมบัติ 34 ข้อและแนวความคิดในการปฏิบัติ -- ผู้บรรลุเป้าหมาย (Achiever) -- นักริเริ่มทํางาน (Activator) -- ผู้มีความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) -- นักวิเคราะห์ (Analytical) -- นักจัดการ (Arranger) -- ผู้มีความเชื่อ (Belief) -- นักบัญชาการ (Command) -- นักสื่อสาร (Communication) -- นักแข่งขัน (Competition) -- ผู้เห็นความเชื่อมโยง (Connectedness) -- ผู้มีความยุติธรรม (Consistenct) -- ผู้คํานึงถึงอดีต (Context) -- ผู้มีความละเอีดรอบคอบ (Deliberative) -- นักพัฒนา (Developer) -- ผู้มีวินัย (Discipline) -- ผู้มีความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) -- ผู้มีเป้าหมายชัดเจน (Focus) -- ผู้มองอนาคต (Futuristic) -- ผู้สร้างความกลมเกลียว (Harmony) -- นักคิดสร้างสรรค์ (Ideation) -- ผู้ไม่ทอดทิ้ง (Includer) -- ผู้เข้าใจความแตกต่าง (Individualizatiom) -- นักสะสม (Input) -- นักคิด (Intellection) -- ผู้ใฝ่รู้ (Learner) -- ผู้สรรหาความเป็นเลิศ (Maximizer) -- ผู้มองโลกในแง่ดี (Positivity) -- ผู้สร้างสัมพันธ์ (Relator) -- ผู้มีความความรับผิดชอบ (Responsibility) -- นักปรับปรุงแก้ไข (Restorative) -- ผู้มีความเชื่อมั่น (Self-Assurance) -- ผู้เห็นความสําคัญ (Significance) -- นักกลยุทธ์ (Strategic) -- ผู้ชนะใจ (WOO) -- VFAQ (คำถามที่ถามบ่อยมาก).

ใน StrenghtsFinder 2.0 Gallup ได้เผยโฉมแบบประเมิณยอดนิยม ภาษาของ 34 คุณสมบัติ และอีกมากมายในเวอรชั่นใหม่และปรับแรุงแล้ว แม้ว่าคุณยังสามารถอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ในรวดเดียว แต่คุณยังสามารถนำหนังสือมาใช้เพื่อการอ้างอิงได้อีกนานหลายทศวรรษ--ใบหุ้มปก.

9781595621207 1595621202


880-07 -- ความสามารถทางบริหาร.
880-08 -- ความสามารถ.
880-09 -- สมรรถภาพ.
880-10 -- ความสำเร็จทางธุรกิจ.
880-11 -- การดำเนินชีวิต.

HD38.2 / .ร83 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544