อัจฉรียา แสงสว่าง.

1,000 ประโยคภาษาอังกฤษใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน / หนึ่งพันประโยคภาษาอังกฤษใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน นักเขียน อัจฉรียา แสงสว่าง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : พราว, 2562 [2019] - 599 หน้า : ภาพประกอบ.

"1,000 ประโยคภาษาอังกฤษใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน" เป็นหนังสือที่เกิดจากการรวบรวมประโยคภาษาอังกฤษที่น่าจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆ มาให้ได้มากที่สุด และให้ครอบคลุมชีวิตประจำวันของผู้ใช้งานมากที่สุด โดยนำเสนอรูปประโยคที่เป็นสำนวนเฉพาะ แปลตรงตัวไม่ได้ ซึ่งผู้อ่านสามารถจำทั้งประโยคไปใช้ได้เลย เหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษที่ไม่ค่อยจะได้เจอสำนวนเฉพาะแบบนี้บ่อยนัก แต่กลับเป็นสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยครั้ง.

9786167890869 6167890862


880-06 -- ภาษาอังกฤษ -- ประโยค.
880-07 -- ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี.

PE1375 / .อ622 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544