เอกรัตน์ จิตรมั่นเพียร.

ในเครื่องหมายคำถาม ? / รวมบทกวี "ในเครื่องหมายคำถาม ?" นายทิวา. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : บริษัท ออน อาร์ต ครีเอชั่น จำกัด, 2559 [2016] - 115 หน้า.

9786167864112 616786411X

PL4209.อ8247 / น927 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544