อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร, 2511-

คู่มือศึกษาภาษีโรงเรือนและที่ดินที่จำเป็น : กรณีถูกประเมินภาษีย้อนหลัง / อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2562 [2019] - 407 หน้า.

คำอธิบายและตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ใช้ในการค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติมสำหรับเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ประเมินจัดเก็บภาษี และผู้มีหน้าที่เสียภาษี เจ้าของกิจการ เจ้าของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ หากคุณถูกประเมินภาษีย้อนหลัง คุณต้องอ่านเล่มนี้!

9786163021694 616302169X


880-05 -- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-06 -- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ.

KPT3670 / .อ5624 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544