อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ. ทินภัทร กำลังเอก. - [กรุงเทพฯ] : บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด, 2544 [2001] - 232 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พุทธศักราช 2544.

ชีวประวัติ -- ประมวลภาพการทำงาน -- คำไว้อาลัย -- แนวปฏิบัติที่อ๋อยได้จากเรื่องของคุณพ่อ -- มะเร็งต่อมน้ำเหลือง -- ธรรมดับทุกข์ หรือ ทุกข์ดับธรรม -- พระประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม -- หนึ่งในปัจจัยสี่ "อาหาร" -- สืบสานงานดอกไม้ "มาลัย" -- "ระนาด" เครื่องดนตรีไทยที่อ๋อยชอบ -- ขอขอบพระคุณ -- รายนามผู้ส่งพวกหรีดงานสวดอภิธรรมศพ -- รายนามผู้บริจาคร่วมทำบุญ.


ทินภัทร กำลังเอก, พ.ต.อ., 2494-2543.
กำลังเอก (นาม)


880-05 -- ตำรวจ -- ไทย -- ชีวประวัติ.
880-06 -- เนื้องอกต่อมน้ำเหลือง.
880-07 -- ธรรมะ (พุทธศาสนา)
880-08 -- ประติมากรรมพุทธศาสนา -- ไทย.
880-09 -- มาลัยดอกไม้ -- ไทย.
880-10 -- การปรุงอาหาร.
880-11 -- ระนาด.
880-12 -- พุทธศาสนา -- หลักคำสอน.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544