บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

กฎหมายรัฐธรรมนูญ / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. - พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม. - [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020] - 26, 626 หน้า.

9786164880658 6164880653


880-05 -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
880-06 -- ประวัติรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .บ77 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544