ณัฐพบธรรม ธนันท์เมธากรณ์.

How to die ความตายออกแบบได้ / ความตายออกแบบได้ ณัฐพบธรรม เขียน. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2560 [2017] - 215 หน้า : ภาพประกอบ.

ปฐมบท -- ป่วยต้องหาย -- ตายต้องไปดี -- ร่างกายทุกข์ แต่ไม่ทุกข์ -- พิธีกรรมหลังความตาย -- ปัจฉิมบท.

"ผู้เขียนเล่าถึงประสบการณ์ตรงของครอบครัวผู้เขียน ที่ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตความเจ็บป่วยและความสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักไป ซึ่งแต่ละเหตุการณ์ต้องใช้สติและเหตุผลในการตัดสินใจเพื่อให้ข้ามผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากไปได้ การรักษาตัวในโรงพยาบาลและการจัดงานศพของพ่อทำให้คุณณัฐพบธรรมได้ข้อคิด และเกิดแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือเล่มนี้ เพื่อชี้ให้เห็นถึงข้อดีข้อเสีย รวมถึงมีคำแนะนำดีๆ ที่มีประโยชน์มาฝากให้ผู้อ่านได้ความรู้และรับไปพิจารณาดูว่า เมื่อถึงเวลาที่เราต้องเผชิญกับเหตุการณ์ในลักษณะนี้บ้าง เราพร้อมที่จะรับมือหรือยัง เพื่อความไม่ประมาทในการใช้ชีวิต และเพื่อโอกาสที่ดีกว่า" -- สำนักพิมพ์อมรินทร์.

9786161817954 6161817950


880-06 -- ความตาย -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา.
880-07 -- การดำเนินชีวิต -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา.
880-08 -- ธรรมะ (พุทธศาสนา) -- งานเขียนสำหรับคนทั่วไป.
880-09 -- ความเชื่อ (พุทธศาสนา)
880-10 -- เหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงในชีวิต.

BQ4487 / .ณ633 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544