การวัดความพึงพอใจของลูกค้า มุมมองใหม่จาก ISO 9001 version 2000 / [วีดิทัศน์] : ISO 9001 version 2000 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2545?] [2002?] - 1 วีซีดี (ประมาณ 32 นาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว.

9789747781205 9747781204


880-03 -- ความพอใจของผู้บริโภค.
880-04 -- การควบคุมคุณภาพ -- มาตรฐาน.
880-05 -- ระบบคุณภาพ ไอเอสโอ 9001.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544