1500 ศัพท์ JLPT N4 / หนึ่งพันห้าร้อย ศัพท์ JLPT N4 1500 ศัพท์ Japanese language proficiency test N4 ผู้เขียน Arc Academy ; ผู้แปล ปิยะนุช วิริเยนะวัตร. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2562 [2019] - 192 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2561. แปลจาก: Hajimete no Nihongo nōryoku shiken N4 tango 1500.

บทที่ 1 ทุกๆ วันของพวกเรา -- บทที่ 2 การเรียนและการทำงาน -- บทที่ 3 เรื่องแสนสนุก -- บทที่ 4 ออกไปสนุกกันเถอะ! -- บทที่ 5 ความสัมพันธ์ของคน -- บทที่ 6 สุขภาพและสภาพ -- บทที่ 7 เมื่อไร? ที่ไหน?

หนังสือ "1,500 ศัพท์ JLPT N4" เล่มนี้ ได้รวบรวมคำศัพท์ที่มักออกในข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น และเป็นคำศัพท์ที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งคำศัพท์ในแต่ละบทและหมวดตามหัวข้อ ช่วยให้สามารถเรียนรู้โดยนึกภาพตามแต่ละสถานการณ์ได้ และสามารถตรวจสอบความหมายของคำศัพท์และประโยคตัวอย่างได้อย่างลื่นไหล เนื่องจากมีคำแปลภาษาไทยกำกับอยู่ นอกจากคำศัพท์พื้นฐานระดับ N4 แล้ว ยังเพิ่มเติม "คำที่มีความหมายเหมือนกัน" "คำที่มีความหมายตรงกันข้าม" และ "คำที่มีความเกี่ยวข้องกันและคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน" ผู้เรียนสามารถเรียนรู้คำศัพท์ได้โดยไม่ต้องเปิดพจนานุกรม เพราะมีเสียงอ่านกำกับอักษรคันจิทุกตัว นอกจากนี้ยังมีไฟล์เสียงอ่านคำศัพท์และประโยคตัวอย่างสำหรับฝึกฟังอยู่ในเว็บไซต์ด้วย.

9789744437525 9744437529


880-06 -- ภาษาญี่ปุ่น -- คำศัพท์.
880-07 -- ภาษาญี่ปุ่น -- ไวยากรณ์.

PL642 / .ก154 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544