วรเดช จันทรศร.

หลักการกำหนดนโยบายของรัฐ = Principles of public policy-making / Principles of public policy-making โดย วรเดช จันทรศร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิตากสินเพื่อพัฒนาการศึกษา, 2558 [2015] - 6, 72 หน้า.

หนังสือเล่มนี้ได้จัดพิมพ์ขึ้นจากรายงานซึ่งผู้เขียนได้นำเสนอในที่ประชุมราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน เมื่อวันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557.

9786169133629 6169133627


880-05 -- นโยบายของรัฐ.
880-06 -- นโยบายของรัฐ -- ไทย.

H97 / .ว48 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544