ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ 2563 / ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2563 เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ ; คณะผู้จัดทำ ฝ่ายวิชาการภาษี ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด, 2563 [2020] - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)

9786168163078 6168163077


880-05 -- รัษฎากร -- ไทย.
880-06 -- ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3544 / 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544