เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล.

วิธีเป็นคน 1% ที่หาเงินเก่งที่สุด = How to become a successful money maker / How to become a successful money maker เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020] - 155 หน้า : ภาพสีประกอบ.

"เงิน" ซื้ออำนาจในการใช้ชีวิตคุณได้! -- คุณ "ดีพอ" สำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องการ -- อย่าสร้าง "ขีดจำกัด" ให้ตัวเอง หรือให้คนอื่นสร้างให้คุณ -- เลิก "ทน" กับชีวิตที่คุณไม่พอใจ -- เริ่ม "วางแผน" ชีวิตให้ไกลกว่าเดิม -- คน "หาเงินเก่ง" ทั้งโลกมี 3 ข้อที่เหมือนกัน -- คุณสมบัติดึงดูด "คน" และ "เงิน" -- "งาน" ที่คุณเลือกบ่งบอกว่าคุนเป็นใคร -- คุณมีได้ทั้ง "เงิน" และ "ความสูข" -- "เป็นตัวของตัวเอง" แล้วคุณจะทรงพลัง.

9786161834814 6161834812


880-05 -- การเงินส่วนบุคคล.
880-06 -- การออมกับการลงทุน.

HG179 / .ฌ75 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544