ณรงค์ วงษ์สวรรค์, 2475-2552.

'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) นิรันดร์กาล / 'รงค์ วงษ์สวรรค์ เขียน. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2563 [2020] - 936 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์รวมเล่มครั้ง 2552.

สนิมสร้อย -- เสเพลบอยชาวไร่ -- ปีนตลิ่ง -- มาเฟียก้นซอย -- มาดเกี้ยว.

"รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) นิรันดร์กาล" เล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้นในวาระครบรอบหนึ่งทศวรรษการจากไปของพญาอินทรีแห่งสวนอักษร "รงค์ วงษ์สวรรค์" ซึ่งได้รวบรวมวรรณกรรม 5 เรื่องไว้ในเล่มเดียว อาทิ สนิมสร้อย (นวนิยาย งานชิ้นเอก), เสเพลบอยชาวไร่ (นวนิยาย 1 ใน 100 หนังสือที่คนไทยควรอ่าน), ปีนตลิ่ง (นวนิยายขนาดสั้น), มาดเกี้ยว (เรื่องสั้น) และมาเฟียก้นซอย (นวนิยายขนาดสั้น) ที่ทั้งชวนอ่าน ชวนคิด ซับซ้อน สนุกสนาน และชวนติดตาม ผู้ที่ชอบผลงานของ "รงค์ วงษ์สวรรค์" ไม่ควรพลาด

9786161829292 6161829290

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544