สุริยา ปานแป้น, 2520-

หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์. - พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020] - 253 หน้า.

บทที่ 1 องค์กรอัยการ -- บทที่ 2 พนักงานอัยการ -- บทที่ 3 สำนักงานอัยการสูงสุด -- บทที่ 4 ตัวอย่างข้อสอบอัยการผู้ช่วยพร้อมธงคำตอบ.

9786162698798 6162698793


880-05 -- อัยการ -- ไทย.
880-06 -- พนักงานอัยการ -- ไทย.
880-07 -- อัยการ -- ไทย -- คู่มือเตรียมสอบ.

KPT1630 / .ส736 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544