กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม / กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (investment consultant: plain products) ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน. - พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561 [2018] - vii, 134 หน้า : ภาพประกอบ.

9786164150317 6164150310


880-05 -- ตลาดหลักทรัพย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-06 -- ที่ปรึกษาการลงทุน -- ไทย.

KPT962 / .ก93 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544