กำชัย จงจักรพันธ์.

กฎหมายค้ำประกันและจำนองที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557-2558 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย กำชัย จงจักรพันธ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2563 [2020] - [ก]-ฒ, 313 แผ่น.

เสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ.


880-04 -- ค้ำประกัน -- ไทย.
880-05 -- จำนำ (กฎหมาย) -- ไทย.
880-06 -- กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย.

KPT900 / .ก957 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544