กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ หมื่นพินิจ.

การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์ = Obstetric ultrasound / Obstetric ultrasound กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ หมื่นพินิจ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัทลักษมีรุ่ง จำกัด, 2562 [2019] - viii, 236 หน้า : ภาพประกอบ.

9786165650465 6165650465


880-05 -- การวินิจฉัยก่อนคลอดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง.
880-06 -- โรคของทารกในครรภ์ -- การวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง.

WQ209 / .ก733 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544