นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509-

Covid-19 โรคระบาดแห่งศตวรรษ / นำชัย ชีววิวรรธน์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2563 [2020] - 309 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740217060 9740217060


880-05 -- โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา.
880-06 -- โรคระบาด.

WC501 / .น626 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544