เบเออร์, เจย์, ค.ศ. 1969-

การตลาดที่ดีเริ่มต้นที่การให้ / เจย์ เบเออร์ เขียน ; ศศิพันธ์ โควาวิเศษสุต แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : ช๊อร์ตคัต, 2561 [2018] - 177 หน้า : ภาพประกอบ.

แปลจาก: Youtility. พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2561.

ส่วนที่ 1 การพลิกกลยุทธ์การตลาดแบบหน้ามือเป็นหลังมือ -- บทที่ 1 การเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค -- บทที่ 2 การอยู่ในความคิดของลูกค้า -- บทที่ 3 การสร้างการรับรู้ด้วยการทำตัวเป็นเพื่อน -- ส่วนที่ 2 ลักษณะ 3 ประการของ Youtility -- บทที่ 4 การใช้ข้อมูลในรูปแบบบริกการตัวเอง -- บทที่ 5 การใช้ข้อมูลอย่างชัดเจนครอบคุลม -- บทที่ 6 ความเกี่ยวข้องแบบเรียลไทม์ -- ส่วนที่ 3 6 พิมพ์เขียวสำหรับการสร้าง Youtility -- บทที่ 7 ค้นหาความต้องการของลูกค้า -- บทที่ 8 นำความต้องการของลูกค้ามาเป็นแผนการตลาดที่ให้ประโยชน์ -- บทที่ 9 ทำการตลาดให้กับแผนการตลาดของคุณ -- บทที่ 10 จัดสรรทรัพยากรบุคคลภายในสำหรับแผน Youtility -- บทที่ 11 สร้าง Youtility ให้เป็นกระบวนการ ไม่ใช่แค่โครงการ -- บทที่ 12 คอยตรวจวัดผล.

หนังสือเล่มนี้นำเสนอไอเดียการทำตลาดอย่างตรงจุดในยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปและมีทางเลือกที่มากขึ้น ด้วยกลยุทธ์ "Youtility" ซึ่งมุ่งความสำคัญไปที่การช่วยเหลือลูกค้าแทนการโฆษณาผ่านตัวอย่างจากทั้งบริษัทต่าง ๆ ขนาดเล็กและใหญ่มากมายหลายสาขา กว่า 20 แห่ง ที่คุณสามารถนำไปใช้ในธุรกิจของตัวเองได้.

9786161825294 6161825295


880-05 -- การตลาดทางอินเทอร์เน็ต.
880-06 -- สื่อสังคม -- แง่เศรษฐกิจ.
880-07 -- การตลาด -- สมุดบันทึกทางอินเทอร์เน็ต.
880-08 -- ความสัมพันธ์กับลูกค้า.
880-09 -- บริโภคศึกษา.

HF5415.1265 / .บ757 2561ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544