จำปี โสตถิพันธุ์.

ถาม-ตอบ นิติกรรม-สัญญา (มูลหนี้ 1) / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์. - พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020] - 229 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162699030 616269903X


880-05 -- นิติกรรม -- ไทย -- ปกิณกะ.
880-06 -- สัญญา -- ไทย -- ปกิณกะ.

KPT504 / .จ646 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544