กุลวดี อภิชาติบุตร.

นโยบายสุขภาพ : กระบวนการ และการวิเคราะห์ / กุลวดี อภิชาติบุตร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 [2020] - 128 หน้า : ภาพประกอบ.

9786163984654 616398465X


880-05 -- นโยบายสาธารณสุข.

WA525 / .ก745 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544