การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง = Palliative care / Palliative care คณะบรรณาธิการ บุษยามาส ชีวสกุลยง ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 [2015] - 368 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2556.

9789746727860 9746727869


880-04 -- การดูแลวาระสุดท้ายของชีวิต.

WB310 / .ก64 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544