ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-

ตัวแทน-นายหน้า = Agency-brokerage / Agency-brokerage ไผทชิต เอกจริยกร. - พิมพ์ครั้งที่ 16, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020] - 418 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162699054 6162699056


880-05 -- ตัวแทน (กฎหมาย) -- ไทย.
880-06 -- นายหน้า -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.

KPT924 / .ผ93 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544