กิจบดี ก้องเบญจภุช.

กฎหมายการคลังและกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ / กิจบดี ก้องเบญจภุช, พรรณรัตน์ โสธรประภากร. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 [2020] - xviii, 406 หน้า : ภาพประกอบ. - Economic law series .

9789742037833 9742037833


880-05 -- การคลังสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-06 -- กฎหมายมหาชน -- ไทย.

KPT3526 / .ก962 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544