สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

คดีของกลาง / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 [2020] - 6, 365 หน้า : ภาพประกอบ.

9789742037826 9742037825


880-05 -- ทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทย.
880-06 -- พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย.
880-07 -- พยานหลักฐานในคดีอาญา -- ไทย.

KPT640 / .ส45 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544