พรรณรัตน์ โสธรประภากร.

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย / พรรณรัตน์ โสธรประภากร. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 [2020] - viii, 236 หน้า. - Specific law series .

9789742037673 9742037671


880-05 -- กฎหมาย -- ไทย -- ประวัติ.

KPT120 / .พ44 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544