รัสกิน, จอห์น, ค.ศ. 1819-1900.

ว่าด้วยศิลปะและชีวิต / จอห์น รัสกิน เขียน ; ประสิทธิ์ ตั้งมหาสถิตกุล แปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : สมมติ, 2563 [2020] - 127 หน้า.

แปลจาก: On art and life.

ว่าด้วยศิลปะและชีวิต : On Art and Life -- กอธิค นิรมิตศิลป์แห่งชีวิต : The Nature of Gothic -- งานของเหล็กในธรรมชาติ ศิลปะ และนโยบาย : The Work of Iron, in Nature, Art, and Policy.

หนังสือที่รวมข้อเขียนสองชิ้นที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 'ความลุ่มลึกในด้านศิลปะ' และ 'ความงดงามของชีวิต' โดยงานเขียนชิ้นแรก 'กอธิค นิรมิตศิลป์แห่งชีวิต' (The Nature of Gothic) จะพูดถึงประวัติศาสตร์ของงานศิลปะกอธิค ลักษณะเฉพาะของงานประเภทนี้ จากนั้นนำไปเชื่อมโยงกับชีวิตและการทำงานของมนุษย์ ในงานเขียนชิ้นที่สอง 'งานของเหล็กในธรรมชาติ ศิลปะ และนโยบาย' (The Work of Iron, in Nature, Art, and Policy) พูดถึงคุณลักษณะของเหล็กในแง่ที่เป็นธาตุในธรรมชาติ และในแง่ที่สัมพันธ์กับชีวิตคน อีกทั้งยังกล่าว
วิพากษ์วิจารณ์การปฏิวัติอุตสาหกรรมอีกด้วย.

9786165620086 6165620086


880-05 -- ศิลปะ.
880-06 -- ศิลปวิจารณ์.

N7445.2 / .ร64 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544