อุดม สุขทอง.

พิชิตสอบ ก.พ. ภาค ก. (ระดับ 3-4) ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสอบผ่านจริง / อุดม สุขทอง, ณุภา นันทเกียรติ, พนัชกร พลสวัสดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2563 [2020] - x, 560 หน้า : ภาพประกอบ.

บทนำ การเตรียมตัวก่อนสอบ -- หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเข้ารับราชการความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) -- แนวข้อสอบ (คาดการณ์ปี 2563) -- แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบในวันสอบ -- การเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร -- การปฏิบัติตามระเบียบการยุติการทําตอบ -- ปัญหาและคำแนะนำในการสอบ --Part 1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ด้านการคิดคำนวณ - คณิตศาสตร์) -- Part 2 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล) -- Part 3 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย)

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. เล่มนี้ ได้เรียบเรียงโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมามากกว่า 10 ปี การันตีด้วยจำนวนผู้สอบผ่านมากกว่า 10,000 คน มีเนื้อหาครอบคลุมสมบูรณ์ ตามเกณฑ์การสอบใหม่ของ ก.พ. ปี 63 ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคิดคำนวน - คณิตศาสตร์)), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) อีกทั้งได้รวบรวมแนวข้อสอบไว้มากกว่า 750 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด ครอบคลุมเนื้อหาการสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (เกณฑ์การสอบใหม่ ปี 63) 2 . แนวข้อสอบมากกว่า 750 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเลียดทุกข้อ 3. เรียบเรียงจากอาจารย์ที่สอบติดข้าราชการด้วยตัวเอง มีลูกศิษย์สอบผ่านมากกว่า 10,000 คน.

9786164871236 6164871239


880-05 -- ราชการพลเรือน -- ไทย -- การสอบ -- คู่มือเตรียมสอบ.


880-06 -- ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การสอบ -- คู่มือเตรียมสอบ.

JQ1746.ฮ13ส53 / อ735 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544