คันจิ, โยะชิดะ.

อ่านงบการเงินด้วยปากกา 3 สี / อ่านงบการเงินด้วยปากกาสามสี โยะชิดะ คันจิ เขียน ; ทินภาส พาหะนิชย์ แปล. - กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561 [2018] - 238 หน้า : ภาพประกอบ.

แปลจาก: Hajimetedemo surasura wakaru 3shoku pen de yomu kessansho.

อ่านงบดุลด้วยปากกา 3 สี -- อ่านงบกำไรขาดทุน ด้วยปากกา 3 สี -- อ่านงบกระแสเงินสด ด้วยปากกา 3 สี -- อ่านรายการประจำไตรมาส ด้วยปากกา 3 สี

งบการเงินที่ดูซับซ้อน เข้าใจยาก สามารถแปลงให้เข้าใจง่ายแบบคาดไม่ถึง! หลังจากอ่านหนังสือ "อ่านงบการเงินด้วยปากกา 3 สี" เล่มนี้จบ ไม่ว่าคุณจะอยากรู้ฐานะทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทใด ๆ ก็ตาม เพื่อลงทุนในหุ้น ตัดสินใจว่าจะทำธุรกิจด้วย หรือแม้แต่สมัครเข้าทำงาน คุณก็สามารถอ่านงบการเงินของบริษัทแห่งนั้น ได้อย่างทะลุปรุโปร่งในเวลาเพียงไม่กี่นาที ... อุปกรณ์ที่คุณต้องมีก็แค่ปากกา 3 สีด้ามเดียวเท่านั้น!

9786162872921 6162872920


880-05 -- งบการเงิน.
880-06 -- การบัญชี.
880-07 -- รายงานบริษัท.
880-08 -- รายงานของผู้สอบบัญชี.

HF5681.ง3 / ค63 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544