คมกริช วรคามิน.

รวมงานเขียนเรื่องการต่างประเทศของไทยและเวียดนาม = A collection of writings on foreign affairs of Thailand and Vietnam / Collection of writings on foreign affairs of Thailand and Vietnam คมกริช วรคามิน. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : บริษัท กิจไพศาลการพิมพ์และซัพพลายส์ จำกัด, 2563 [2020] - xviii, 140 หน้า : ภาพประกอบ.

ได้รับทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์จากประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เป็นผลงานวิชาการของสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม. มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9786165682046 6165682049


880-05 -- ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- เวียดนาม.
880-06 -- เวียดนาม -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย.

DS575.5.ว8 / ค423 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544